Oikeustiede:yhteisön toiminnan tarkoitus

  Tieteen termipankista

  yhteisön toiminnan tarkoitus

  yhteisön toiminnan tarkoitus
  Määritelmä säännös tai määräys, joka määrittelee sen, mihin yhteisön toiminnassa tulisi pyrkiä
  Selite

  Toiminnan tarkoitusta koskeva lain säännös voi olla täysin tai osittain tahdonvaltainen. Toiminnan tarkoitus asettaa rajat yhteisön orgaanien toimivallalle.

  Osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Asunto-osakeyhtiön toiminnan terkoituksen toteuttamiseksi asunto-osakeyhtiö huolehtii hallinnassaan olevien kiinteistöjen ja rakennusten pidosta asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä myös yhtiön muusta toiminnasta, joka liittyy kiinteistön tai rakennuksen käyttöön. Osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita taikka palveluita, jotka osuuskunta järjestää tytäryhteisönsä avulla tai muulla tavalla. Osuuskunnan toiminnan tarkoituksesta voi säännöissä määrätä toisin.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Veikko Vahtera

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  VahteraV2011, s. 140-159, Mähönen&Villa2015, s. 349-353, VahteraV2017, s.48-54, Airaksinen&al2010, Mähönen&Villa2014, s. 10-11

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.2.2024: Oikeustiede:yhteisön toiminnan tarkoitus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yhteisön toiminnan tarkoitus.)