Oikeustiede:osakepääoma

From Tieteen termipankki

osakepääoma

osakepääoma
Definition kaikille osakeyhtiöille pakollinen sidotun oman pääoman erä
Explanation

Osakepääoma on pakollinen kaikissa osakeyhtiöissä. Yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääoma on 2 500 euroa ja julkisen osakeyhtiön 80 000 euroa. Osakepääomalle ei ole asetettu enimmäismäärää. Osakepääoma on osakeyhtiön taseessa sidotun oman pääoman erä.

Osakepääoman on nähty muodostavan osakeyhtiön vastuiden perustan. Vähimmäisosakepääoman määrästä johtuen osakepääomalla ei kuitenkaan ole merkittävää velkojiensuojafunktiota. Kuitenkin, jos osakepääoma on menetetty, on osakepääoman menettäminen ilmoitettava. Jos yhtiön toiminta on tappiollista, ja yhtiön oma pääoma muodostuu negatiiviseksi, on yhtiön hallituksen viipymättä tehtävä osakepääoman menettämisestä rekisteri-ilmoitus. Osakepääoman menettämistä koskeva rekisterimerkintä voidaan poistaa yhtiön tekemän rekisteri-ilmoituksen perusteella, jos yhtiön oma pääoma on yli puolet osakepääomasta.

Osakepääoma, sekä sen muutokset (alentaminen ja korottaminen) eivät ole nimellisarvottomassa pääomajärjestelmässä enää kiinteästi sidoksissa yhtiön osakkeiden lukumäärään.

Osakepääoman alentaminen

Yhtiökokous päättää osakepääoman alentamisesta. Yhtiökokous voi alentaa osakepääomaa varojen jakamiseksi, varojen siirtämiseksi vapaan oman pääoman rahastoon sekä osakepääoman käyttämiseksi sellaisen tappion välittömään kattamiseen, johon vapaa oma pääoma ei riitä. Osakepääomaa ei voi alentaa vähimmäisosakepääomaa pienemmäksi.

Koska osakepääoman määrään liittyy velkojiensuojafunktio, yhtiön velkojilla on oikeus vastustaa osakepääoman alentamista. Oikeutta ei kuitenkaan ole, jos alentamismäärä käytetään tappion kattamiseen tai jos osakepääomaa samanaikaisesti korotetaan vähintään alentamismäärällä.

Osakepääoman korottaminen

Osakepääomaa voidaan korottaa merkitsemällä osakkeista taikka optio-oikeuksista tai muista erityisistä oikeuksista maksettava merkintähinta kokonaan tai osittain osakepääomaan, siirtämällä osakepääomaan varoja vapaasta omasta pääomasta (rahastokorotus) tai merkitsemällä osakepääomaan varoja, jotka sijoitetaan yhtiöön edellytyksin, että ne merkitään osakepääomaan (osakepääomasijoitus).
Additional Information
Kirjoittaja: Veikko Vahtera

Related Concepts

Sources

Mähönen&Villa2012, s. 350-356, Airaksinen&al2010, s. 774-791, Airaksinen&al2010b, s. 98-133

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.12.2022: Oikeustiede:osakepääoma. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:osakepääoma.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →