Oikeustiede:omaehtoinen valvonta

From Tieteen termipankki

omaehtoinen valvonta

omaehtoinen valvonta
Definition kuntien itsensä suorittama taloutensa ja toimintansa oikeellisuuden ja asianmukaisuuden valvonta
Explanation

Kunnan omaehtoinen valvonta on organisaatioon rakennettua valvontaa, joka voidaan jakaa edelleen sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan. Sisäisestä valvonnasta vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja tai pormestari eli se tapahtuu kunnan toimivan johdon alaisuudessa. Sisäisessä valvonnassa keskeistä ovat tilivelvollisuus ja sisäinen tarkastus. Sisäinen valvonta voidaan jakaa sisäiseen seurantaan, sisäiseen tarkkailuun ja sisäiseen tarkastamiseen. Sisäisestä valvonnasta kunnat päättävät itsenäisesti. Kunnan omaehtoisesta lakisääteisestä ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta sekä ammattitilintarkastajat (JHTT-tilintarkastus).

Kunnan omaehtoista valvontaa on pyritty kehittämään samalla, kun valtion valvontaa on vähennetty. Omavalvonnan merkitystä laadunvalvontana pyritään edelleen kehittämään. Kunnan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset myös hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.

Omaehtoisen valvonnan lisäksi valvontaa suorittavat kunnan jäsenet oikaisuvaatimuksilla, valituksilla ja kanteluilla sekä aloiteoikeuttakin käyttämällä. Valvontaa suorittavat myös Suomen valtio ja Euroopan unioni.
Additional Information
Kirjoittaja: Kirsi Kuusikko

Related Concepts

Sources

Vuorinen2000, Harjula&Prättälä2012, s. 593-594

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 3.12.2022: Oikeustiede:omaehtoinen valvonta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:omaehtoinen valvonta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →