Oikeustiede:kunnanhallitus

  Tieteen termipankista

  kunnanhallitus

  kunnanhallitus
  Määritelmä kunnan ylintä toimeenpanovaltaa käyttävä luottamushenkilöistä koostuva toimielin
  Selite Kunnanhallituksen jäsenet valitsee valtuusto keskuudestaan tai muista kunnassa vaalikelpoisista henkilöistä. Valtuusto voi erottaa kunnanhallituksen jäsenet, jos he eivät nauti valtuuston luottamusta. Kunnanhallituksella on itsenäinen päätösvalta asioissa, jotka valtuusto on delegoinut sille. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Muut kunnan toimielimet ja viranhaltijat toimivat kunnanhallituksen alaisina.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Heikki Harjula

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.2.2024: Oikeustiede:kunnanhallitus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kunnanhallitus.)