Oikeustiede:kunnanjohtaja

  Tieteen termipankista

  kunnanjohtaja | kaupunginjohtaja

  kunnanjohtaja
  kaupunginjohtaja (supp.)
  Määritelmä kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan viranhaltija, joka johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa
  Selite

  Kunnanjohtajan valitsee valtuusto joko toistaiseksi tai määräajaksi. Kunnanjohtaja toimii kunnanhallituksen esittelijänä, ja hänellä on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta. Kaupungissa kunnanjohtajasta voidaan käyttää nimitystä kaupunginjohtaja.

  Kunnassa voi olla myös apulaiskunnanjohtajia ja kaupungissa apulaiskaupunginjohtajia. He ovat asemaltaan rinnastettavissa toimialajohtajaan tai vastaavaan viranhaltijaan. Heidän asemansa perustuu kunnan omiin päätöksiin samalla tavoin kuin muiden viranhaltijoiden eikä heihin sovelleta kunnanjohtajaa koskevia erityissäännöksiä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Heikki Harjula

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:kunnanjohtaja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kunnanjohtaja.)