Oikeustiede:oikeussanakirja

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

oikeussanakirja | lakikielen sanakirja | juridinen sanakirja

oikeussanakirja
lakikielen sanakirja
juridinen sanakirja
Definition sanakirja, jonka hakusanat ovat luonteeltaan juridisia termejä eli oikeustermejä
Explanation

Oikeussanakirjan synonyymejä ovat ilmaukset juridinen sanakirja ja lakikielen sanakirja. Suppeasta sanakirjasta saatetaan käyttää nimitystä oikeussanasto.

Oikeussanakirjasta on periaatteessa erotettava oikeustietosanakirja. Yleensä oikeussanakirjassa kustakin hakusanasta (termistä) esitetään vain määritelmä ja/tai vastine yhdellä tai useammalla muulla kielellä. Oikeustietosanakirjan sana-artikkelit taas antavat sisällöllistä tietoa oikeusjärjestyksestä. Näiden sanakirjatyyppien välinen ero on kuitenkin häilyvä: joissakin oikeussanakirjoissa on termien ilmentämistä käsitteistä myös substanssitietoa lyhyehköinä tietoiskuina. Tällöin puhutaan usein ensyklopedisesta oikeussanakirjasta. Välistä on tarpeen korostaa, että kysymys on varsinaisesta oikeussanakirjasta, ei oikeustietosanakirjasta tai ensyklopedisesta oikeussanakirjasta. Silloin voidaan käyttää nimitystä juridinen määritelmäsanakirja tai juridinen kielisanakirja.

Myöskään oikeussanakirjan ja muiden erikoisalojen tai yleiskielen sanakirjojen välinen ero ei ole selkeä. Esimerkiksi talouselämän ja kaupan sanakirjat sekä sosiaalialan sanakirjat sisältävät osin juridista sanastoa ja ovat niiltä osin oikeussanakirjoja. Vastaavasti yleisluonteisissa suursanakirjoissa on usein runsaastikin juridisia käsitemääritelmiä tai – monikielisissä sanakirjoissa – termien muunkielisiä vastineita.

Juridinen termipankki on tietovarasto, johon kootaan juridista sanastoa (termistöä) ja joka pidetään ajan tasalla lisäämällä siihen jatkuvasti uutta sanastoa. Periaatteellista eroa oikeussanakirjaan ei ole: juridinen termipankki sisältää yleensä samat tietoelementit kuin klassinen sanakirja (sanojen määritelmät tai niiden vastineet toisilla kielillä, fraseologia, käyttöalatiedot, lähdetiedot jne.). Myös toimitukselliset erot (esim. ajantasaistamisen ja kirjoittajakunnan osalta) ja tekniset erot (esim. tiedonhakumekanismien osalta) ovat suhteellisia. Yhä suurempi osa sanakirjoista onkin käytettävissä sähköisessä muodossa termipankin tavoin.

Saksan kielellä oikeussanakirjoista käytetään yleensä nimitystä Rechtswörterbuch tai juristisches Wörterbuch (Rechtslexikon viittaa lähinnä oikeustietosanakirjaan) ja romaanisilla kielillä latinan vocabularium- tai dictionarium-sanojen kansallista muotoa (lexique juridique /lexique de termes juridiques tarkoittaa yleensä suppeaa sanastoa). Englantilaisella kielialueella vallitsee nimitys legal dictionary/ dictionary of law.
Additional Information
Kirjoittaja: Heikki E. S. Mattila

Equivalents

legal dictionary (luo nimityssivu)englanti
dictionary of law (luo nimityssivu)englanti
Rechtswörterbuch (luo nimityssivu)saksa
juristisches Wörterbuch (luo nimityssivu)saksa

Related Concepts

Sources

MattilaH2009, s. 1175-1180, MattilaH2012b, s. 27-38, MattilaH2013, Mattila&al2004, MattilaH2015

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 10.4.2021: Oikeustiede:oikeussanakirja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeussanakirja.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →