KlamiH1979

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

KLAMI, H. T.: Finalistinen oikeusteoria. Tutkimus oikeudellisen päätöksenteon ja oikeusnormi-propositioiden tavoitteellisesta justifioinnista ja kontrollista. Turku: Turun yliopiston yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja A:19, 1979.