Oikeustiede:oikeudellinen pluralismi

  Tieteen termipankista

  oikeudellinen pluralismi

  oikeudellinen pluralismi
  Määritelmä määrätyn oikeuskulttuurin tai valtiollisen oikeusjärjestyksen piirissä samanaikaisesti esiintyviä oikeudellisia sääntelymalleja (ks. oikeudellinen sääntely) tai vastaavasti hajautuneita oikeudellisia tulkintakäytäntöjä, jotka perustuvat olennaisesti toisistaan poikkeaville oikeusideologisille näkemyksille
  Selite Oikeudellinen pluralismi (monimuotoisuus, moniarvoisuus) voi aiheutua joko yhteisön sisäisistä kulttuurisista jännitteistä, jolloin alun perin yhtenäinen oikeuskäsitys jakautuu esimerkiksi sisällissodan tai muiden yhteisöllisten jännitteiden vaikutuksesta, tai ulkoisista syistä, jolloin eri kulttuurien välinen, joko rauhanomainen tai väkivaltainen vuorovaikutus johtaa rinnakkaisten oikeusjärjestelmien muodostumiseen esimerkiksi siirtomaavallan aikana. Oikeudellista pluralismia esiintyy myös nykyaikana etenkin valtioissa, joissa on laajalti eri uskontokuntia edustavia väestöryhmiä, kuten Israelissa, Intiassa ja Indonesiassa. Niissä on voitu noudattaa varsinkin perhe- ja perintöoikeudessa mutta myös rikosoikeudessa ja muilla uskonnollisia kysymyksiä sivuavilla oikeudenaloilla ns. personaliteettiperiaatetta, jonka mukaan eri väestöryhmien sisällä sovelletaan niitä koskevia eriytyneitä oikeusnormistoja. Nuo normistot saattavat merkittävästi poiketa toisistaan esimerkiksi uskonnollisen sharia-lain ja maallisen oikeuden sääntöjen merkityksessä. Viime aikoina myös erilaiset ylikansallisen (valtiosopimukset), monikansallisen (EU-oikeus) ja poikkikansallisen oikeuden (internet-oikeus) ilmentymät ovat lisänneet oikeudellisen pluralismin merkitystä.
  Lisätiedot
  Kirjoittajat: Juha Karhu ja Raimo Siltala

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  GeertzC1983, HookerMB1975, Petersen&Zahle1995, SousaSantosB1987, TamanahaBZ2008, Roughan&Halpin2017

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 6.12.2023: Oikeustiede:oikeudellinen pluralismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeudellinen pluralismi.)