Oikeustiede:yrityssaneeraus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

yrityssaneeraus

yrityssaneeraus
saneerausmenettely
Definition Yrityssaneerauksella tarkoitetaan yleensä lakisääteistä menettelyä taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen jatkamiskelpoisen yrityksen toiminnan tervehdyttämiseksi ja yrityksen velkojen järjestelemiseksi. Termiä käytetään myös vapaaehtoisen saneerauksen yhteydessä, ks. selite.
Explanation

Termiä yrityssaneeraus käytetään useassa merkityksessä.

(1) Tavallisimmassa juridisessa merkityksessä on kyse laissa yrityksen saneerauksesta (47/1993, YSL) säädetystä insolvenssioikeudellisesta menettelystä. Yrityssaneeraus on yksityishenkilön velkajärjestelyn tavoin rehabilitaatiotyyppinen menettely ja eroaa siten konkurssista. Menettelyä haetaan tuomioistuimelta (yrityssaneerausasioita käsitellään vain osassa käräjäoikeuksista, ks. YSL 67 §). Laissa on yksityiskohtaiset säännökset siitä, miten asian käsittely sekä velallisen ja velkojien oikeudet määräytyvät. Painopiste on velkojen maksamisen uudelleen järjestelyssä, mutta käytännössä yrityksen toiminnan saneeraus on menettelyn onnistumisen avainkysymys. Oikeustieteessä menettelystä käytetään myös termiä legaalisaneeraus erotukseksi kohdassa 2) tarkoitetuista järjestelyistä.

(2) Yrityssaneerauksella voidaan tarkoittaa myös tuomioistuimen ulkopuolella tapahtuvaa yrityksen toiminnan uudelleen suuntaamista, kulujen karsimista ja näihin liittyvää yhteistoimintamenettelyä (toiminnallinen saneeraus) ja mahdollisesti siihen liittyvää neuvottelua velkojen maksuehtojen muuttamiseksi. Oikeustieteessä tällaisesta järjestelystä käytetään myös termejä vapaaehtoinen saneeraus ja sopimussaneeraus.
Additional Information
Kirjoittaja: Johanna Niemi

Related Concepts

Sources

KoskeloP1994, KouluR2009

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.9.2021: Oikeustiede:yrityssaneeraus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yrityssaneeraus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →