Oikeustiede:insolvenssioikeus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

insolvenssioikeus | maksukyvyttömyysoikeus

insolvenssioikeus
maksukyvyttömyysoikeus
täytäntöönpano-oikeus
yleistäytäntöönpano
siviilitäytäntöönpano
Definition Insolvenssioikeus-termiä käytetään oikeudenalasta, joka kattaa maksukyvyttömään velalliseen kohdistuvat täytäntöönpanomenettelyt. Suppeassa merkityksessä insolvenssioikeus viittaa yleistäytäntöönpanoon eli menettelyihin, jotka koskevat velallisen koko varallisuutta ja velkoja. Laajassa merkityksessä insolvenssioikeus kattaa myös erillistäytäntöönpanon eli ulosoton.
Explanation

Maksukyvyttömyyteen eli insolvenssiin liittyviä menettelyjä koskeva terminologia on pitkään ollut varsin epäyhtenäistä. Insolvenssioikeuden synonyyminä on etenkin aikaisemmin käytetty termiä maksukyvyttömyysoikeus. Suppeassa merkityksessä insolvenssioikeudella tarkoitetaan yleistäytäntöönpanoa, jossa saman menettelyn piiriin vedetään kaikki maksukyvyttömän velallisen velkojat. Yleistäytäntöönpanoon kuuluvia menettelyjä ovat konkurssi, yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely, joista käytetään Euroopan unionin lainsäädännössä yläkäsitettä maksukyvyttömyysmenettely. Oikeustieteessä myös termi insolvenssimenettely on yleisesti käytössä. Erillistäytäntöönpano eli ulosotto luetaan usein osaksi insolvenssioikeutta, vaikka velallisen maksukyvyttömyys ei olekaan menettelyn edellytys. Käytännössä enemmistö ulosottovelallisista on maksukyvyttömiä ja vain pieni osa ”maksuhaluttomia”.

Insolvenssimenettelyt voidaan tavoitteidensa puolesta jakaa likvidaatio- ja rehabilitaatiomenettelyihin. Konkurssin lähtökohtana on likvidaatio, jossa velallisen varallisuus muutetaan rahaksi ja jaetaan velkojien kesken. Yrityssaneerauksen ja yksityishenkilön velkajärjestelyn tavoitteena on rehabilitaatio, jossa velallisen velkavastuuta pienennetään yrityksen toiminnan tervehdyttämiseksi tai yksityishenkilön taloudellisen aseman parantamiseksi. Yrityssaneerauksessa ja yksityishenkilön velkajärjestelyssä täytäntöönpano on siis konkurssista poiketen vain yksi menettelyn tavoitteista. Ulosoton eli velkakohtaisen erillistäytäntöönpanon tavoitteena on lähtökohtaisesti ainoastaan kyseistä velkaa koskeva täytäntöönpano.
Additional Information
Kirjoittaja: Johanna Niemi

Related Concepts

Sources

Könkkölä&Linna2013, NiemiJ2009, Koskelo&Lehtimäki1997, UittoT2010, KoskeloP1994, KouluR2009, Linna&Leppänen2014

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.9.2021: Oikeustiede:insolvenssioikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:insolvenssioikeus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →