Oikeustiede:yksityishenkilön velkajärjestely

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

yksityishenkilön velkajärjestely

yksityishenkilön velkajärjestely
velkajärjestely
Definition lakisääteinen menettely, jonka tarkoitus on helpottaa yksityishenkilön ylitsepääsemättömäksi muodostunutta velkataakkaa
Explanation

Yksityishenkilön velkajärjestelystä säädetään laissa yksityishenkilön velkajärjestelystä (velkajärjestelylaki, VJL, 57/1993). Yksityishenkilön velkajärjestely on yrityssaneerauksen tavoin rehabilitaatiotyyppinen insolvenssimenettely ja eroaa siten konkurssista. Menettelyn tavoitteena on yksityishenkilön taloudellisen tilanteen korjaaminen. Menettelyä haetaan käräjäoikeudelle tehtävällä hakemuksella. Oikeusaputoimistojen tarjoamassa maksuttomassa talous- ja velkaneuvonnassa avustetaan velallista hakemuksen laatimisessa ja muiden velkajärjestelyyn liittyvien asioiden hoitamisessa. Menettelyn piiriin kuuluvat velallisen kaikki velat samoin kuin kaikki varat ja tulot. Velalliselle vahvistetaan menettelyssä maksuohjelma normaalisti kolmen vuoden ajaksi. Maksuohjelmassa tuomioistuin ratkaisee, mikä osa veloista on maksettava ja mistä osuudesta velallinen vapautuu. Pääsääntöisesti velallisen tulee käyttää mahdollinen varallisuutensa sekä välttämättömät elinkustannukset ylittävä osa tuloistaan velkojen maksamiseen. Menettelyn soveltamisalaan kuuluvat velalliset, jotka eivät harjoita elinkeinotoimintaa. Vähäistä elinkeinotoimintaa harjoittava velallinen voi saada velkajärjestelyn VJL 7 luvussa säädetyin erityisin edellytyksin.


Sanalla velkajärjestely viitataan usein yksityishenkilön velkajärjestelyyn. Sillä voidaan tarkoittaa myös yksityishenkilön velkajärjestelyssä tai yrityssaneerauksessa tapahtuvaa velkojen uudelleen järjestelyä eli maksuohjelman sisältöä. Tällöin siis termiä käytetään suppeassa merkityksessä viittaamaan vain velkoihin ja niiden järjestelyyn. Velkajärjestely-termillä viitataan usein myös sopimusperusteisiin velkojen maksuehtojen muutoksiin, erityisesti jos sopimus koskee useita tai kaikkia velallisen velkoja.
Additional Information
Kirjoittaja: Johanna Niemi

Related Concepts

Sources

NiemiJ2009, Koskelo&Lehtimäki1997, UittoT2010

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.9.2021: Oikeustiede:yksityishenkilön velkajärjestely. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yksityishenkilön velkajärjestely.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →