Oikeustiede:luottovakuutus

  From Tieteen termipankki

  luottovakuutus

  luottovakuutus
  Definition vakuutus, joka otetaan luottotappioiden varalta
  Explanation

  Luottovakuutuksia on kahdenlaisia, asiakasluottovakuutus ja takausvakuutus. Asiakasluottovakuutus otetaan vakuutuksenottajan myyntisaamisten varmistamiseksi luottotappioiden varalta. Vakuutusta ei siten ota velallinen, vaan velkoja. Takausvakuutuksessa vakuutuksenantaja ottaa vastattavakseen vakuutuksenottajan sopimusvelvoitteen. Se voi olla rahavelan maksu, mutta myös toimitussopimuksen tai urakkasopimuksen täyttäminen. Vakuutuksen ottaja on velallinen.

  Luottovakuutusta on usein sanottu takauksen kaltaiseksi sitoumukseksi, jonka ehdoissa määritelty velallisen maksukyvyttömyys on vakuutustapahtuma. Vakuutusyhtiön suoritusvelvollisuus velkojalle alkaa tuosta tapahtumasta. Luottovakuutus on vakuutus, johon sovelletaan vakuutuksia koskevia sääntöjä, kuten vakuutussopimuslakia (543/1994). Vakuutusyhtiön suoritus vähentää velallisen velkaa velkojalleen.

  Velkojan näkökulmasta luottovakuutus on selkeästi hänen saamisensa suorittamista turvaava vakuus. Takauksena sitä ei voida pitää, koska maksaminen perustuu vakuutusehtoihin, ei velallisen suorituksen puuttumiseen maksukyvyttömyyden tai muun syyn vuoksi. Luottovakuutukseen liittyy yleensä suhteellisen korkea omavastuu (esimerkiksi 10-30 prosenttia), mistä sovitaan vakuutusta otettaessa ja vakuutuskorvausta määriteltäessä.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ari Saarnilehto

  Related Concepts

  Sources

  AurejärviE1986, EIF-I, HemmoM2001, Hemmo&Hoppu2006, Saarnilehto&al2012

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.9.2023: Oikeustiede:luottovakuutus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:luottovakuutus.)