Oikeustiede:kunnan etuosto-oikeus kiinteistökaupassa

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

kunnan etuosto-oikeus kiinteistökaupassa

kunnan etuosto-oikeus kiinteistökaupassa
Definition Etuosto-oikeudella tarkoitetaan kunnan oikeutta lunastaa ostajalta myyty kiinteistö. Etuostolla kunnan katsotaan tulleen kaupantekohetkellä luovutuskirjassa ilmoitetun ostajan sijaan luovutuskirjassa mainituilla ehdoilla.
Explanation Kunnan etuosto-oikeudesta kiinteistökaupassa on säädetty etuostolaissa (608/1977). Etuosto-oikeuden kohteena voi olla kunnan alueella oleva kiinteistö, sen määräosa tai määräala sekä samalla kauppakirjalla myyty irtain omaisuus. Kiinteistön pinta-alan tulee olla yli 5000 m2 ja Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa yli 3000 m2.

Etuosto-oikeuden käyttäminen tulee kysymykseen vain kiinteistön kaupassa. Vaihtoa ja lahjaa etuostolaki ei koske.

Etuosto-oikeuden käyttämisen tarkoituksesta on säädetty, että etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.

Etuosto-oikeutta kunnalla ei ole muun muassa silloin, kun ostajana on myyjän puoliso tai perintökaaren 2 luvussa tarkoitettuun sukulaispiiriin kuuluva henkilö tai myyjän ottolapsi tai tällaisen henkilön puoliso tai milloin ostajana tai myyjänä on valtio tai sen laitos taikka milloin myynti tapahtuu ulosottokaaren mukaisella huutokaupalla.

Etuostomenettely käynnistyy kaupanvahvistajan ilmoittaessa kaupasta kunnalle. Kunnan on etuosto-oikeuden menettämisen uhalla päätettävä etuosto-oikeuden käyttämisestä ja ilmoitettava tästä kirjallisesti ostajalle, myyjälle ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävää merkintää varten kolmen kuukauden kuluessa kaupan vahvistamisesta.

Etuostolakiin sisältyy lainhuudatusta koskeva säännös, josta ilmenevän pääsäännön mukaan ostajan lainhuudatusvelvollisuus alkaa, kun etuosto-oikeuden käyttämiselle säädetty aika on kulunut umpeen eikä kunta ole käyttänyt etuosto-oikeuttaan tai kun on lainvoimaisesti ratkaistu, ettei kunnalla tällaista oikeutta ole.
Additional Information
Kirjoittaja: Jarno Tepora

Related Concepts

Sources

OjanenI1978, s. 171-183, KuusiniemiK1998, Tepora&al2010, s. 506-514

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.1.2021: Oikeustiede:kunnan etuosto-oikeus kiinteistökaupassa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kunnan etuosto-oikeus kiinteistökaupassa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg