Oikeustiede:kaupanvahvistaja

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

kaupanvahvistaja

kaupanvahvistaja
Definition julkinen todistamisviranomainen, jonka tehtävänä on vahvistaa kiinteistön luovutus merkitsemällä asetuksessa lähemmin säädetty todistus luovutuskirjaan; ks. myös sähköinen kiinteistönvaihdanta
Explanation

Kaupanvahvistajista ja kaupanvahvistajan tehtävistä säädetään kaupanvahvistajista annetussa laissa (573/2009). Laissa on omaksuttu jako virkansa puolesta toimiviin ja maanmittaustoimiston määräämiin kaupanvahvistajiin. Kaupanvahvistaja toimii virkavastuulla riippumatta siitä, perustuuko kaupanvahvistajan tehtävä virka-asemaan, työsuhteeseen vai maanmittaustoimiston antamaan määräykseen. Virka-asemansa tai työsuhteensa perusteella kaupanvahvistajan tehtävää hoitavan valvonnasta on voimassa, mitä virkatoimen valvonnasta muutoin säädetään ja määrätään. Maanmittaustoimisto valvoo toimialueellaan kaupanvahvistajan toimintaa.

Kaupanvahvistajista pidetään kiinteistövaihdannan edistämiseksi, kiinteistön luovutukseen liittyvien tietojen keräämiseksi ja kaupanvahvistajan toiminnan valvomiseksi valtakunnallista kaupanvahvistajarekisteriä. Rekisterinpitäjä on Maanmittauslaitos. Kaupanvahvistajarekisteri on julkinen ja siitä on jokaisella oikeus saada tietoja. Kaupanvahvistajan vahvistamismenettelystä säädetään kaupanvahvistajista annetussa laissa. Vahvistamismenettelyn lisäksi kaupanvahvistajalle on asetettu joukko erilaisia tehtäviä, jotka on suunnattu yhtäältä viranomaisille ja toisaalta asianosaisille. Kaupanvahvistajan tehtäviin kuuluu päiväkirjan pitäminen, ilmoitusten tekeminen viranomaisille sekä tietojen ja jäljennösten antaminen niitä pyytäville. Sähköisessä kiinteistönvaihdannassa ei käytetä kaupanvahvistajaa.

Kaupanvahvistajan ilmoitusten tekeminen viranomaisille on erityisen tärkeätä kiinteistökirjaamisjärjestelmän toimivuuden kannalta. Ilmoitusvelvollisuus koskee vastaavasti ulosottomiestä, kun ulosottokaaren säännösten mukaisesti kiinteistö on myyty huutokaupalla tai vapaalla myynnillä ja ulosottomies on antanut ostajalle kauppakirjan. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkitään kiinteistön tai sen osan (määräosan tai määräalan) saantotiedot, jotka saadaan ilmoituksista. Myös Maanmittaushallituksen ylläpitämä kauppahintarekisteri on riippuvainen kaupanvahvistajan ilmoituksista. Rekisteri on julkinen ja siitä annetaan pyydettäessä otteita ja muita tietoja.

Käytetyt lähteet: Kaupanvahvistajan ohje 2010 s. 4-15
Additional Information
Kirjoittaja: Jarno Tepora

Related Concepts

Sources

Tepora&al2010, s. 123-128, Jokela&al2010, s. 33-42

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.9.2021: Oikeustiede:kaupanvahvistaja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kaupanvahvistaja.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg