Oikeustiede:kunnallisoikeus

From Tieteen termipankki

kunnallisoikeus

kunnallisoikeus
Definition kunnallisoikeus on hallinto-oikeuden alaan kuuluva erityinen oikeudenala, joka sisältää yleiset säännökset kunnallishallinnosta, sen toiminnasta ja taloudesta sekä suhteesta valtioon
Explanation

Oikeustieteessä kunnallisoikeus on perinteinen oikeudenala, joka luetaan kuuluvaksi laajemman hallinto-oikeuden osaksi. Kunnallisoikeudella on läheiset yhteydet erinäisiin muihin julkisoikeuden oikeudenaloihin, kuten esimerkiksi valtiosääntöoikeuteen (kunnallisen itsehallinnon perustuslain suoja) ja finanssihallinto-oikeuteen (kunnallisvero ja kunnallistalous).

Kunnallisoikeudelliset säädökset on tavanomaisesti jaettu yleiseen ja erityiseen kunnallisoikeuteen. Yleiseen kunnallisoikeuteen kuuluviin säädöksiin luetaan ne, jotka määrittelevät kunnallishallinnon järjestysmuodon. Tällaisia ovat muun muassa perustuslakiin, kuntalakiin, vaalilakiin, kunnallisista viranhaltijoista annettuun lakiin ja kuntien valtionosuuksista ja -avustuksista annettuihin lakeihin sisältyvät säännökset. Erityiseen kunnallisoikeuteen luettaviin säädöksiin kuuluvat erityisesti kunnallisia palveluja (sosiaali- ja terveydenhuolto sekä opetus ja kulttuuri) sääntelevät lait.

Kunnallisoikeudellista tutkimusta on Suomessa harjoitettu aina 1800-luvun loppupuolelta asti. Tutkimus on ollut paljolti käytännönläheistä ja konkreettista. Eri aikoina on laadittukin kunnallishallinnon sääntelyä selittäviä kommentaariteoksia. Kunnallisoikeudesta on laadittu myös useita oikeustieteellisiä väitöskirjoja (esim. Kekkonen, Modeen, Holopainen, Niemivuo, Matikainen ja Tornberg) sekä muita monografioita (esim. Rytkölä, Makkonen, Mäenpää ja Mäkinen). Kunnallishallintoa on tutkittu myös muilla tieteenaloilla kuin oikeustieteessä.
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Niemivuo

Related Concepts

Sources

Bohlin&Warnling-Nerep2009, Eckhoff&Smith2014, Hannus&al2012, Harjula&Prättälä2012, KekkonenU1936, Loughlin&al2011, MakkonenK1968, MatikainenT2014, ModeenT1962, MäenpääO1981, MäkinenE2010, NiemivuoM1976, NiemivuoM1991, RytköläO1952, TornbergK2014

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.12.2022: Oikeustiede:kunnallisoikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kunnallisoikeus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →