Oikeustiede:kumulaatio oikeudenkäynnissä

  Tieteen termipankista

  kumulaatio oikeudenkäynnissä

  kumulaatio oikeudenkäynnissä
  Määritelmä juttujen yhtyminen: samassa oikeudenkäynnissä käsitellään useita eri kanteita
  Selite Kumulaation oikeuspoliittinen peruste on ensinnäkin prosessiekonomia, mutta myös ristiriitaisten tuomioiden välttäminen. Objektiivisessa kumulaatiossa sama kantaja esittää samaa vastaajaa vastaan useita eri kanteita. Subjektiivisessa kumulaatiossa joko kantaja- tai vastaajapuolella – tai molemmilla puolilla – on useita asianosaisia. Kirjoitetun lain säännökset kumulaatiosta ovat oikeudenkäymiskaaren (4/1734, OK) 18 luvussa, minkä lisäksi useiden syytteiden sekä syytteen ja yksityisoikeudellisen vaatimuksen kumuloinnista on säännöksiä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997, ROL).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Tuomas Hupli

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Oikeustiede:kumulaatio oikeudenkäynnissä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kumulaatio oikeudenkäynnissä.)