Oikeustiede:konserniavustus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

konserniavustus

konserniavustus
Definition osakeyhtiön tai osuuskunnan toiselle osakeyhtiölle tai osuuskunnalle antama muuna kuin pääomansijoituksena tuloverotuksessa pidettävä vastikkeeton taloudellinen avustus
Explanation

Osakeyhtiön ja osuuskunnan verotettava tulo, vaikka ne kuuluisivat konserniin, vahvistetaan itsenäisesti ns. erillisyhtiöperiaatteen mukaisesti. Suomessa ei ole käytössä konserniverotusjärjestelmää, jossa konserniyhtiöiden verotettavat tulot lasketaan yhteen tai tappiollisen konserniyhtiön tappio siirretään voitollisen konserniyhtiön verotettavan tulon laskentaan ja esimerkiksi konsernin emoyhtiö on velvollinen maksamaan tämän konsernin verotettavan tulon perusteella määrättävän tuloveron. Kun veropoliittisena tavoitteena on, että liiketoiminnan harjoittaminen usean yhteisön muodostamana konsernina ei olisi verotuksellisesti epäedullisempaa kuin yhtenä yhtiönä, Suomessa on näiden toimintamallien veroneutraaliutta pyritty turvaamaan konserniavustuksella.

Konserniavustus on erityislailla säännelty mahdollisuus siirtää tuloa konserniin kuuluvien osakeyhtiöiden tai osuuskuntien välillä verotettavaan tuloon vaikuttavalla tavalla. Tämän vuoksi konserniavustus on antajansa vähennyskelpoinen meno ja saajansa veronalaista tuloa. Kun konsernin verosuunnittelussa yleensä tavoitteena on konsernin verorasituksen optimointi, konserniavustusta annetaan tappiolliselle konserniyhtiölle, koska siten tappiosta saadaan välitön verohyöty. Konserniyhtiöiden positiivinen tulos pyritään yleensä siirtämään konserniavustuksella emoyhtiölle, koska se voi jakaa konsernin tulosta osinkoina osakkeenomistajilleen.

Konserniavustuslaissa on säädetty tarkat edellytykset konserniavustuksen vähennyskelpoisuudelle antajan verotuksessa. Näissä edellytyksissä on otettu huomioon yhtäältä vähemmistön yhtiöoikeudellinen oikeusturva määrittämällä vähennyskelpoisuuden edellytykseksi vähintään 90 prosentin omistusosuus sekä toisaalta verotuksen ja kirjanpidon sidonnaisuus edellyttämällä vastaavien kirjanpitokirjausten tekemistä sekä antajan että saajan kirjanpidoissa. Konserniavustuksella voidaan siirtää vain liiketoiminnan tuloa saajan liiketoimintaa varten, joten sekä antajan että saajan on harjoitettava elinkeinotoimintaa, jonka tuloa avustuksella voidaan siirtää. Koska sääntelyn tarkoituksena on mahdollistaa avoin tuloksentasaus konserniyhtiöiden välillä, on konserniavustuksen vähennyskelpoisuutta rajoitettu, kun sitä annetaan konserniin hankitulle yhtiölle sellaisten tappioiden kattamiseen, jotka eivät ole syntyneet konsernin omistusaikana. Konserniavustus ei ole vähennyskelpoinen, jos se annetaan sellaiselle konserniyhtiölle, joka ei ole elinkeinotulosta Suomessa verovelvollinen eli sillä ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa.

Konserniavustusjärjestelmä on käytössä vain Suomessa ja Ruotsissa. Useissa muissa valtioissa on käytössä erilaisia konserniyhtiöiden verotettavien tulojen konsolidointijärjestelmiä.
Additional Information
Kirjoittaja: Markku Järvenoja

Related Concepts

Sources

Andersson&Penttilä2014, Kukkonen&Walden2010

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 1.8.2021: Oikeustiede:konserniavustus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:konserniavustus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →