Oikeustiede:kirkkolaki (valtiosääntöoikeus)

  Tieteen termipankista

  kirkkolaki (valtiosääntöoikeus)

  kirkkolaki (valtiosääntöoikeus)
  Määritelmä perustuslain 76 §:n mukaan kirkkolaissa säädetään evankelis-luterilaisen kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta
  Selite

  Kirkkolain kumoamista tai muuttamista tarkoittava lainsäädännöllinen aloitevalta poikkeaa hallituksen yleisestä lainsäädäntöaloitevallasta sikäli, ettei aloitetta (hallituksen esitystä) voida antaa ilman kirkolliskokouksen tekemää aloitetta.

  PeL 76.2 §:ssä viitataan lakimuutoksen säätämisjärjestyksen osalta kirkkolakiin. Kirkon ehdotuksen tekee kirkolliskokous (KL 2 luvun 10 §, toisessa käsittelyssä 3/4 enemmistö). Kirkolliskokouksen ehdotuksen tutkiminen, säätäminen ja vahvistaminen on valtioneuvoston, tasavallan presidentin ja eduskunnan tehtävä.

  Kirkolliskokouksella on myös oikeus tehdä esityksiä kirkkoa koskevasta muusta lainsäädännöstä. Kirkolliskokouksen tekemää kirkkolakiehdotusta tutkittaessa voidaan oikaista ehdotuksessa oleva sellainen lainsäädäntötekninen virhe, joka ei vaikuta kirkkolakiehdotuksen sisältöön. Kirkkohallituksen tulee antaa asiasta lausunto ennen oikaisun tekemistä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 3.12.2023: Oikeustiede:kirkkolaki (valtiosääntöoikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kirkkolaki (valtiosääntöoikeus).)