Oikeustiede:itseoikaisu

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

itseoikaisu

itseoikaisu
Definition tuomioistuin itse korjaa antamassaan ratkaisussa havaitsemansa virheen
Explanation

Itseoikaisu on helppo tapa korjata ratkaisussa oleva virhe. Oikeusvarmuuden vuoksi itseoikaisu on kuitenkin lähtökohtaisesti kielletty. Julistettu tai annettu tuomio tai muu lopullinen ratkaisu sitoo myös tuomioistuinta itseään, eikä tuomioistuin voi enää sitä muuttaa. Ratkaisun voi saada muutetuksi vain muutoksenhakukeinoja käyttämällä, yleensä ylemmän tuomioistuimen ratkaisulla.

Itseoikaisu on sallittu vain selvien, teknisluonteisten virheiden korjaamiseksi. Tuomioistuimen on korjattava tuomiossa oleva kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin rinnastettava selvä virhe (oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 10 § ja laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 11 luvun 9 §).

Tällainen virhe voidaan korjata asianosaisen tai tuomioistuimen omasta aloitteesta. Ennen korjaamista asianosaisille on tarvittaessa varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Asianosaisella on oikeus kannella virheen korjaamisesta 30 päivän kuluessa tiedonsaannista.

Tietyin edellytyksin tuomioistuin voi myös täydentää tuomiota, jos siinä on jäänyt antamatta ratkaisu asianosaisen jostakin vaatimuksesta.
Additional Information
Kirjoittaja: Tatu Leppänen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.9.2021: Oikeustiede:itseoikaisu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:itseoikaisu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg