Oikeustiede:kiinteistölahja

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kiinteistölahja

kiinteistölahja
Definition kiinteistölahja tarkoittaa elävien kesken tapahtuvaa luovutusta, jolla lahjanantaja vastikkeettomasti luovuttaa kiinteistön, sen määräosan tai määräalan omistusoikeuden lahjansaajalle
Explanation Kiinteistön lahjoitus on tehtävä maakaaren säätämässä muodossa. Lainvalmisteluaineiston mukaan tämä tarkoittaa sitä, että myös lahjan saajan on allekirjoitettava lahjakirja, jonka julkinen kaupanvahvistaja vahvistaa. Näin voidaan varmistaa lahjoituksen toteuttaminen ja se, ottaako lahjan saaja lahjoituksen siinä mahdollisesti olevine ehtoineen vastaan. Kiinteistölahja voidaan tehdä myös sähköisesti maakaaren 5 luvun mukaisessa kaupankäyntijärjestelmässä ilman kaupanvahvistajaa.

Kiinteistön lahjan vastikkeettomuudesta johtuu, ettei kauppaa koskevia säännöksiä osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista sekä sopimusrikkomuksista ja niiden seuraamuksista voida sellaisinaan soveltaa lahjaan. Esimerkiksi lahjan antajalla ei ole normaalisti myyjän virhevastuuta kiinteistöstä. Lahjan saaja ei myöskään voi vedota kaupanvastuuseen.

Edellä sanotun vuoksi vastikkeettomuus on oikeudellisesti merkittävä lahjan tunnusmerkki. Luovutuksen lahjoitusluonnetta joudutaan tapauskohtaisesti arvioimaan asianosaissuhteessa silloin, kun vastike on vähäarvoinen luovutetun kiinteistön arvoon nähden. Luovutustointa on, jos vastike on vähäarvoinen, kokonaisuudessaan siviilioikeudellisesti pidettävä lahjana. Oletetaan siis, ettei asianosaisten tarkoituksena ole ollut tehdä kahta rinnakkaista oikeustointa, kauppaa ja lahjaa. Toisin tilannetta on arvosteltava verotuksellisesti. Tässä tapauksessa samaa luovutustointa voidaan pitää osaksi kauppana ja osaksi lahjana.

Jos vastikkeen suuruutta on arvosteltava vain luovuttajan ja luovutuksensaajan kannalta, voidaan noudattaa subjektiivista arvosteluperustetta. Lahjanluontoisuutta on arvosteltava sen sijaan objektiivisesti, kun kysymys on siitä, loukkaako luovutus sivullisen oikeutta tai miten luovutusta on käsiteltävä verotuksessa.

Maakaaren säännöksiä purkavasta ja lykkäävästä ehdosta sovelletaan myös kiinteistön lahjakirjaan. Kiinteistön kaupassa pätemättömät ehdot ovat kiellettyjä myös kiinteistön lahjassa.

Lahjan erityisestä luonteesta johtuen kiinteistön lahjaan voidaan liittää määreitä eli tarkoitemääräyksiä. Lahjoitus on määreellinen silloin, kun antaja on pitänyt määräämänsä käyttötarkoitusta tai suoritusta niin olennaisena edellytyksenä, että saajan velvollisuutena on noudattaa määräystä uhalla, että lahja voidaan muutoin menettää kokonaan tai osaksi.
Additional Information
Kirjoittaja: Jarno Tepora

Related Concepts

Sources

NiemiM2002, s. 379-389, Tepora&al2010, s.415-423, JokelaM&al2010, s. 221-227

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.9.2020: Oikeustiede:kiinteistölahja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kiinteistölahja.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg