Oikeustiede:kansanpäätös

  Tieteen termipankista

  kansanpäätös

  kansanpäätös
  Määritelmä kansanpäätöksellä tarkoitetaan erinäisissä kansallisissa oikeusjärjestelmissä sellaista kansanäänestyksen lajia, jossa lakiehdotus tai ehdotus muuksi julkiseksi orgaanitoimeksi vahvistetaan äänestäjien enemmistöllä sellaisenaan ilman valtionorgaanien hyväksyntää tulemaan lakina tai muuten viranomaisia sitovaksi
  Selite Suomen oikeusjärjestys ei valtiollisessa päätöksenteossa tunne sitovaa kansanpäätöstä, vaan ainoastaan neuvoa-antavan kansanäänestyksen. Pääsääntöisesti luonteeltaan vain neuvoa-antava on myös kunnalle kuuluvasta asiasta toimitettava kunnallinen kansanäänestys. Kuitenkin, tehtäessä ratkaisua kahden tai useamman kunnan yhdistymisestä, voidaan ottaa käyttöön menettely, joka oikeudellisen vaikutuksensa puolesta jossain määrin lähenee edellä määritelmässä tarkoitettua kansanpäätöstä. Kuntajakolain (1698/2009) mukaan näet valtioneuvosto voi päättää kuntien yhdistymisestä kunnallisvaltuuston vastustuksesta huolimatta, jos ehdotus yhdistymisestä on asianomaisessa kunnassa toimitetussa kansanäänestyksessä saanut siihen osallistuneiden kuntalaisten enemmistön kannatuksen. Tällainen kansanäänestyksen tulos syrjäyttää kunnallisvaltuuston kuntien yhdistymisestä tekemän päätöksen.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Antero Jyränki

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:kansanpäätös. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kansanpäätös.)