Oikeustiede:yksipuolinen valtiotoimi

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

yksipuolinen valtiotoimi

yksipuolinen valtiotoimi
Definition valtion oma teko tai oikeustoimi, jonka johdosta se tulee itse sidotuksi kansainväliseen velvoitteeseen ilman uusien velvoitteiden syntymistä muille
Explanation

Yksipuolisella valtiotoimella ('unilateral act', 'acte unilatéral') valtio tulee sidotuksi kansainväliseen velvoitteeseen ilman toista valtiota sitovan sopimussuhteen tai muun vastavuoroisen velvoitteen syntymistä. Yksipuolinen valtiotoimi voi olla suullinen tai kirjallinen. Usein se voi ilmetä myös konkludenttisena, tietyn käyttäytymisen omaksumisena tietyntyyppisessä tilanteessa. Esimerkkeinä voidaan mainita valtion päämiehen tai ulkoministerin lausumat valtion tulevasta käyttäytymisestä sekä valtion ilmoitukset kansainvälisiin sopimuksiin sisältyvien valinnaislausekkeiden tai kansainvälisen tuomioistuimen pakottavan toimivallan hyväksymisestä. Valtio voi myös tulla yksipuolisesti sidotuksi sallimaan sellaisen toiminnan, jota vastaan se ei ole asianmukaisesti reagoinut (hiljainen suostumus ja ns. estoppel-oppi). Joskus kansainvälinen tapaoikeus hahmtotetaan yksipuolisten valtiotoimien summana.

Tavanomaisilla valtion tai valtion edustajan toimilla ei ole yleensä valtiota sitovaa vaikutusta. Valtio ei yleensä tule sidotuksi valtion edustajan lausumaan tai äänestyskäyttäytymiseen kansainvälisessä järjestössä tai konferenssissa, paitsi milloin tästä on erikseen sovittu. Tärkeää – joskaan ei aina ratkaisevaa – on se, onko valtion edustajalla valtionsisäinen valtuutus sitovan velvoitteen hyväksymiseen. Yksipuolinen valtiotoimi syntyy, milloin se joko ilmentää valtion tahtoa tulla sidotuksi tai olosuhteet huomioon ottaen on muutoin kohtuullista, että velvoite syntyy. Kansainvälinen tuomioistuin tarkasteli näitä edellytyksiä ns. Nuclear Tests tapauksessa (ICJ: Reports 1974). Tuolloin Ranska oli sidottu presidenttinsä tekemään ilmoitukseen ydinkokeiden päättämisestä Tyynellämerellä, vaikkei ilmoituksella ilmeisesti ollut pyritty sitovan velvoitteen syntymiseen.
Additional Information
Kirjoittajat: Martti Koskenniemi ja Ville Kari

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.9.2021: Oikeustiede:yksipuolinen valtiotoimi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yksipuolinen valtiotoimi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →