Oikeustiede:kansainvälinen merenpohja-alue

  Tieteen termipankista

  kansainvälinen merenpohja-alue

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  kansainvälinen merenpohja-alue
  Määritelmä rantavaltioiden merivyöhykkeiden ulkopuolella sijaitseva syvänmerenpohja
  Selite

  Rantavaltioiden talousvyöhykkeiden ja mannerjalusta-alueiden ulkopuolella sijaitsevat merenpohja-alueet ovat kansainvälistä syvänmerenpohjaa. Sitä voidaan käyttää vain rauhanomaisiin tarkoituksiin. Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous julisti vuonna 1970 kansainvälisen merenpohja-alueen ja sen luonnonvarat ihmiskunnan yhteiseksi perinnöksi. Tätä koskeva määräys on YK:n vuoden 1982 merioikeusyleissopimuksen keskeisimpiä periaatteita. Syvänmerenpohjan runsaiden mineraalivarojen hyödyntämisestä sopiminen osoittautui kuitenkin vaikeaksi. Kehittyvät valtiot edellyttivät toiminnan alistamista kansainväliseen valvontaan, kun taas johtavat teollisuusvaltiot pyrkivät mahdollisimman suureen yrittäjävapauteen. Merioikeusyleissopimukseen hyväksyttiin kansainvälinen hallintojärjestely, joka ei saanut varsinkaan Yhdysvaltojen, Ison-Britannian ja Saksan liittotasavallan kannatusta.

  Vasta vuonna 1994 merioikeusyleissopimusta onnistuttiin täydentämään syvänmerenpohjan kysymyksiä koskevalla lisäsopimuksella (New Yorkin soveltamissopimus), jonka perusteella valtaosa teollistuneista valtioistakin on liittynyt sopimuskokonaisuuteen. Lisäsopimuksen mukaan sopimusvaltiot organisoivat ja valvovat syvänmerenpohjan luonnonvaratoimintaa Kansainvälisen merenpohjajärjestön avulla. Syvänmerenpohjan mineraalivaroja voivat hyödyntää sekä valtiot ja yksityiset yrittäjät että järjestön oma kaivosyritys. Toiminta edellyttää merenpohjajärjestön lupaa ja siihen liittyvien lupamaksujen suorittamista. Syvänmerenpohjan kaivostoiminnan taloudelliseen kannattavuuteen liittyy kuitenkin yhä ongelmia.

  Merioikeusyleissopimuksen syvänmerenpohjaa koskevat määräykset keskittyvät elottomien luonnonvarojen tutkimiseen ja hyödyntämiseen. Lisäksi tunnustetaan koko ihmiskunnan hyväksi tehtävän meritieteellisen tutkimuksen vapaus. Muutoin syvänmerenpohja voidaan rinnastaa aavaan mereen: rauhanomainen, merioikeusyleissopimuksen ympäristönsuojelumääräyksiä kunnioittava muu toiminta on lähtökohtaisesti kaikille mahdollista. Uusia sääntelyongelmia ovat aiheuttaneet syvänmerenpohjan elollisista olioista löytyvät arvokkaat geenivarat, joita ei vielä osattu huomioida merioikeusyleissopimuksessa.
  Lisätiedot
  Kirjoittajat: Kari Hakapää ja Lotta Viikari

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HakapääK2010, s. 416-423, TanakaJ2015, s. 177-192

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 12.7.2024: Oikeustiede:kansainvälinen merenpohja-alue. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kansainvälinen merenpohja-alue.)