Oikeustiede:isännänvastuu

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

isännänvastuu

isännänvastuu
Definition oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön vastuu työntekijänsä tai vastaavassa asemassa olevan muun henkilön tuottamuksellaan aiheuttamasta vahingosta
Explanation

Isännänvastuu on perustunut vahingonkorvauslain (412/1974) säätämisen jälkeen lain 3 luvun säännöksiin. Luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan työntekijän virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaman vahingon. Työnantajana pidetään myös sitä, joka antaa tehtävän itsenäiselle yrittäjälle, joka huomioon ottaen toimeksiantosuhteen pysyvyys, työn laatu ja muut olosuhteet on rinnastettava työntekijään. Vastaavasti julkisyhteisö on vahingonkorvauslain 2 §:n mukaan velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin seurauksena aiheutuneen vahingon. Sama vastuu on muullakin yhteisöllä, joka lain, asetuksen tai lakiin sisältyvän valtuutuksen perusteella hoitaa julkista tehtävää. Vastuu syntyy, jos toimen tai tehtävän suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen ei ole noudatettu kohtuudella asetettuja vaatimuksia.

Isännänvastuun syntyminen edellyttää, että vahinko on aiheutettu työssä virheellä tai laiminlyönnillä eli tuottamuksellisesti. Jos vahinko aiheutetaan jollakin virheellä, vastuun edellytyksenä on tuottamus. Kun kyse on tekemättä jättämisestä, puhutaan laiminlyönnistä. Kummastakin tapauksessa syntynyt vahinko on korvattava samojen sääntöjen mukaan. Sopimussuhteissa sopijapuoli on vastannut perinteisesti sopimuskumppanilleen sopimusvelvoitteiden täyttämisessä käyttämiensä apulaisten aiheuttamista vahingoista. Silloin puhutaan sopimusvastuusta. Vastuu on ollut ja on edelleen jonkin verran vahingonkorvauslaissa säädettyä vastuuta laajempaa.

Työntekijän työmatkalla aiheuttama vahinko voi kuulua työnantajan vastuupiiriin, jos työmatkaan liittyy työpaikan erityislaadusta johtuvaa vahinkoalttiutta, joka on vaikuttanut syntyneeseen vahinkoon. Silloin töissä käymisen ja vahingon välillä on syy-yhteys.
Additional Information
Kirjoittaja: Ari Saarnilehto

Related Concepts

Sources

EIF-I, Hoppu&Hoppu2007, Kivimäki&Ylöstalo1964, NorrosO2009, RoutamoE1975, Saarnilehto&al2012, SavelaA2015

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 11.4.2021: Oikeustiede:isännänvastuu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:isännänvastuu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →