Kivimäki&Ylöstalo1964

    Tieteen termipankista

    KIVIMÄKI, T. M. - YLÖSTALO, MATTI: Suomen siviilioikeuden oppikirja. Yleinen osa. Toinen, uudistettu laitos. Werner Söderström Oy. 1964.