Oikeustiede:irtisanomisilmoitus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

irtisanomisilmoitus

irtisanomisilmoitus
Definition Irtisanomisilmoituksella tarkoitetaan sopijapuolen vastapuolelleen tekemää ilmoitusta, että hän lopettaa sopimussuhteen vastapuolen kanssa. Irtisanomisen seurauksena sopimussuhde päättyy. Ilmoituksesta, joka on vapaamuotoinen, ellei toisin ole sovittu tai säädetty, tulee käydä ilmi, mikä sopimussuhde lopetetaan ja se, milloin sopimussuhde päättyy, ellei päättymisajankohta ilmene osapuolten välisestä sopimuksesta.
Explanation Toistaiseksi voimassa oleva sopimus jatkuu, ellei sitä lopeteta. Keino lopettaa sopimus on sanoa se irti. Irtisanomisen avulla sopijapuoli pääsee sopimuksesta eroon vastapuolen toiveista riippumatta. Sopimus voidaan päättää myös sopimalla siitä, mutta silloin osapuolten on oltava yksimielisiä.

Irtisanomisilmoituksesta, kuten ei irtisanomisestakaan, ole yleisiä säännöksiä, mutta eri sopimussuhteita koskevista laeista niitä löytyy. Esimerkkinä voidaan mainita vuokraa koskevat lait. Määräyksiä on annettu esimerkiksi ilmoituksen muodosta, todisteellisuudesta, sisällöstä ja siitä, milloin sopimus voi aikaisintaan päättyä irtisanomisen johdosta eli irtisanomisajasta. Jos irtisanominen edellyttää erityistä perustetta, saattaa peruste menettää merkityksensä, ellei siihen vedota kohtuullisessa ajassa.

Ilmoituksen sisältöä ei ole yleisellä tasolla säännelty. Siitä on kuitenkin ilmettävä sopijapuolen tahto päättää sopimussuhde ja se, milloin sopimus päättyy. Jos muuta ei sanota, sopimus päättyy kohtuullisen ajan kuluttua irtisanomisesta. Kohtuullista aikaa arvioitaessa tulee ottaa huomioon sopimuksen päättymisen merkitys kummallekin osapuolelle. Mitä pitempi aika sopimuksen päättymisen seurauksista selviämiseen menee, sitä pitempi on irtisanomisaika. Irtisanomisella ei ole tarkoitus aiheuttaa irtisanojan vastapuolelle vahinkoa.
Additional Information
Kirjoittaja: Ari Saarnilehto

Related Concepts

Sources

HemmoM2003

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 16.1.2021: Oikeustiede:irtisanomisilmoitus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:irtisanomisilmoitus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →