Oikeustiede:julkiset palvelut

  Tieteen termipankista

  julkiset palvelut

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  julkiset palvelut
  Määritelmä julkisyhteisöjen ja julkisten laitosten tuottamat tai tarjoamat yksilölliset palvelut, joiden sisältönä on esimerkiksi koulutus, terveydenhoito, sosiaalihuolto, kuluttajaneuvonta sekä yleiset palvelut, kuten yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito tai liikenneväylien kehittäminen
  Selite Keskeinen osa julkisista palveluista on määritelty lainsäädännöllä. Merkittävä osa julkisista palveluista on harkinnanvaraisia, mutta osaan niistä kohdistuu subjektiivinen oikeus. Julkishallinto vastaa suureksi osaksi myös yhteiskunnan perusrakenteen ylläpidon edellyttämistä tehtävistä. Julkisyhteisöt muun muassa rakentavat ja ylläpitävät liikenneyhteyksiä. Ne tarjoavat myös periaatteessa kaikkien vapaasti käytettäväksi tai vastiketta vastaan aineettomia palveluja ja suoritteita sekä julkisia kulutushyödykkeitä. Tällaisia ovat esimerkiksi yhdyskuntarakenteen kehittäminen ja oikeusturvan ylläpitäminen sekä julkisen omaisuuden käyttömahdollisuus (esim. julkiset tilat ja puistot). Nykyään myös yksityiset toimijat tuottavat julkisia palveluja, joita julkisyhteisöt hankkivat niiltä sopimuksen tai toimeksiannon perusteella (ostopalvelut).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Olli Mäenpää

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 17.7.2024: Oikeustiede:julkiset palvelut. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:julkiset palvelut.)