Oikeustiede:hallintosopimus

  Tieteen termipankista

  hallintosopimus

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  hallintosopimus
  Määritelmä viranomaisen toimivaltaan kuuluva sopimus, joka koskee julkisen hallintotehtävän hoitamista tai liittyy julkisen vallan käyttöön
  Selite Hallintosopimuksen kohteena on useimmiten julkisten palvelujen toteuttaminen (esimerkiksi ostopalvelusopimukset, toimeksiantosopimukset). Hallintosopimus voi koskea myös muun julkisen hallintotehtävän hoitamista (esimerkiksi viranomaisten yhteistyösopimus) tai hallinnolliseen sääntelyyn liittyvää viranomaisen toimintaa (esimerkiksi maankäyttösopimukset). Koska hallintotehtävien hoitaminen ei perustu sopimusvapauteen, hallintosopimuksen tekeminen edellyttää yleensä erityistä oikeusperustaa.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Olli Mäenpää

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 15.6.2024: Oikeustiede:hallintosopimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallintosopimus.)