Oikeustiede:viranomaisen toimivalta

  Tieteen termipankista

  viranomaisen toimivalta

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  viranomaisen toimivalta
  Määritelmä 1) viranomaisen lakiin perustuva kelpoisuus käyttää julkista valtaa ja toteuttaa julkista hallintotehtävää; 2) hallintokoneiston sisäisen työnjaon ja viranomaisten välisten suhteiden mukaan määräytyvä viranomaisen asema
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Olli Mäenpää

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:viranomaisen toimivalta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:viranomaisen toimivalta.)