Oikeustiede:ensivuokra

  Tieteen termipankista

  ensivuokra

  ensivuokra
  Määritelmä Ensivuokralla tarkoitetaan vuokrasopimusten ketjun ensimmäistä vuokrausta, jolla huoneiston omistaja tai muu vastaava huoneiston haltija vuokraa huoneiston. Nimitystä käytetään asunnon vuokrauksesta annetussa laissa jälleenvuokrausta koskevissa säännöksissä.
  Selite

  Kun samaa huoneistoa koskien voi olla voimassa useampia kuin yksi huoneenvuokrasopimus, on omistajan tai muun huoneiston haltijan ja hänen vuokralaisensa kanssa solmimalleen sopimukselle tarvittu nimi säännösten selkeyttämiseksi. Nimeksi on otettu ajallisestikin ensimmäisen vuokrasuhteen asemaa sopimusten ketjussa hyvin kuvaava nimi ensivuokra. Vaikka nimitystä on käytetty vain asuinhuoneistoa koskevassa laissa, nimitys soveltuu hyvin käytettäväksi ajallisesti ensimmäisestä vuokrasta kaikissa muissakin vuokrasuhteissa, joissa syntyy perättäisten vuokrasopimusten ketju. Erityisen hyvin nimitys sopii käytettäväksi edelleenvuokran yhteydessä, vaikka liikehuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa termiä ei olekaan käytetty edelleenvuokrasta säädettäessä. Vuokralaisen konkurssia koskevasta lain 39 §:stä termi kuitenkin löytyy.

  Ensivuokra sopii hyvin käytettäväksi yhdyssanan alkuosana selventämään, minkälaisesta vuokrasopimuksesta on kyse muihin samaa kohdetta koskeviin sopimuksiin verrattuna: ensivuokranantaja, ensivuokralainen, ensivuokrasopimus, ensivuokrasuhde.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ari Saarnilehto

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HE304/1994

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Oikeustiede:ensivuokra. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ensivuokra.)