Oikeustiede:asuinhuoneisto

  Tieteen termipankista

  asuinhuoneisto

  asunto
  asuinhuoneisto
  Määritelmä rakennus tai sen osa, jota käytetään asumiseen
  Selite

  Asuinhuoneiston määritelmä on muodostettu asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 1 §:stä eli lain soveltamisalasäännöksestä. Asuinhuoneisto voi siten olla koko talo (omakotitalo) tai rakennuksen osa. Asuinhuoneisto –termiä käytetään muissakin laeissa, kuten asumisoikeusasunnoista annetussa laissa (650/1990), asuntokauppalaissa (843/1994), asunto-osakeyhtiölaissa (1599/2009) ja kuluttajansuojalaissa (38/1978). Asuinhuoneisto jätetään yleensä määrittelemättä, kun lähdetään siitä, että termin sisältö on kaikkien tiedossa. Lähtökohta onkin, että kaikissa tapauksissa asuinhuoneistolla tarkoitetaan samaa kuin asuinhuoneiston vuokrauksessa annetussa laissa. Välttämättä asia ei kuitenkaan ole näin.

  Huoneistoa, jossa asutaan, voidaan käyttää asumisen kanssa samanaikaisesti muuhunkin tarkoitukseen. Kyse voi silti olla asuinhuoneistosta ja asuinhuoneiston vuokrasta. Sitä koskevan lain 1 §:n mukaan huoneiston käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, mikä on huoneiston sovittu pääasiallinen käyttö. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vuokralainen muuttaessaan pääasiallisen käytön muuksi kuin asumiseksi huoneistossa rikkoo tekemäänsä vuokrasopimusta. Pääasiallinen käyttö voi ratkaista sen, onko kyse asuinhuoneistosta, myös silloin, kun asuinhuoneistosta säädetään muussa kuin vuokraa koskevassa laissa.

  Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetussa lain 1 §:ssä on toinenkin asuinhuoneiston käsitteen laajennus. Vuokralaiselle on voitu antaa käytettäväksi maa-alue huoneiston yhteydessä huoneiston säilyessä asuntona. Yleisimmin asunto on silloin omakotitalo. Säännöstä voidaan johtaa periaate, jonka mukaan asunnon käyttöä edistävä lisä käyttösopimuksessa ei muuta asuinhuoneiston luonnetta muuksi. Periaatteen soveltaminen ei välttämättä tule kyseeseen kaikkien asuinhuoneistojen kohdalla. Liikehuoneistosta on säädetty omassa laissaan.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ari Saarnilehto

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Kanerva&Kuhanen2011, SaarnilehtoA2006

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Oikeustiede:asuinhuoneisto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:asuinhuoneisto.)