Oikeustiede:verkkojulkaisu

  Tieteen termipankista

  verkkojulkaisu

  verkkojulkaisu
  Määritelmä julkaisijan tuottamasta tai käsittelemästä aineistosta aikakautisen julkaisun tapaan yhtenäiseksi laadittu verkkoviestien kokonaisuus, jota on tarkoitus julkaista säännöllisesti
  Selite

  Verkkojulkaisu on määritelty sananvapauslaissa ja se rinnastuu aikakautiseen julkaisuun verkossa. Verkkojulkaisuun liittyy toimittamistarkoitus ja tarkoitus säännölliseen julkaisutoimintaan. Nämä piirteet erottavat verkkojulkaisun verkkoportaaleista, kotisivuista, keskusteluryhmistä, kauppapaikoista ja muista verkkoviesteistä. Verkkoportaali tai kotisivusto on yhteisön, oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön ylläpitämä palvelu tai viestien kokonaisuus. Yhteisötilaajan ja muiden ylläpitäjien oikeuksia ja velvollisuuksia on määritelty sähköisen viestinnän tietosuojalaissa. Verkkoportaalissa tai muulla verkkosivustolla voi olla verkkojulkaisuja ja muuta aineistoa.

  Julkaisijan velvollisuus on määrätä verkkojulkaisulle vastaava toimittaja. Vastaavan toimittajan tehtävä on johtaa ja valvoa toimitustyötä, päättää verkkojulkaisun sisällöstä sekä huolehtia muiden sananvapauslain mukaisten velvoitteiden toteuttamisesta. Vastaava toimittaja päättää ja on vastuussa verkkojulkaisusta, mutta ei ylläpitäjän sivulla olevasta muusta aineistosta. Vastaava toimittaja ei ole vastuussa ylläpitäjän verkkojulkaisuun liittyvistä yleisön keskustelupalstoista, mutta ne pitää selvästi erottaa toimitetusta verkkojulkaisusta.

  Kustantajien ja toimittajien perustamaan Julkisen sanan neuvoston (JSN) itsesääntelyn piiriin kuuluvat myös tiedostusvälineiden verkkojulkaisut ja JSN:n jäseninä on muutamia pelkästään verkkojulkaisuna ilmestyviä lehtiä. Journalistin ohjeiden liite koskee yleisön tuottamaa aineistoa tiedotusvälineiden verkkosivuilla. Sitä ei pidetä toimituksellisena aineistona, mutta yleisön tuottama aineisto on lukijoiden ymmärtämällä tavalla erotettava toimituksellisesta aineistosta. JSN voi käsitellä toimituksen toimintaa yleisön tuottamaa aineistoa sisältävien verkkopalstojen ylläpitäjänä vain niiltä osin, onko toimitus noudattanut liitteen periaatteita.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Riitta Ollila

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 4.3.2024: Oikeustiede:verkkojulkaisu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:verkkojulkaisu.)