Oikeustiede:lähdesuoja

  Tieteen termipankista

  lähdesuoja

  lähdesuoja
  Määritelmä julkisten tiedotusvälineiden toimittajien ja vastaavien edustajien oikeus suojata sen henkilön henkilöllisyys, jolta on saatu tiedotusvälineessä esitetyn kirjoituksen tai muun tiedonannon perusteena olevat tiedot
  Selite

  Lähdesuoja on oikeudellisesti säännelty todistuslainsäädännössä, jossa sitä käsitellään rajoituksena todistajana kuultavan henkilön ilmaisuvelvollisuuteen. Todistajan vaitiolo-oikeutta koskevassa oikeudenkäymiskaaren (4/1734) 17 luvun 24 §:ssä säädetään yhtenä tapausryhmänä tiedotusvälineiden edustajien lähdesuojasta.

  Lähdesuojaan kytkeytyy eräänlaisena kääntöpuolena päätoimittajan ja vastaavan ohjelmatoimittajan erityinen rikosoikeudellinen vastuu, josta säädetään sananvapauslaissa. Jos lehdessä oleva artikkeli tai muu tiedonanto taikka radio-ohjelma on sisällöltään rangaistava, päätoimittajaa voidaan sananvapauslain (460/2003) 13 §:n mukaan rangaista päätoimittajarikkomuksesta.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Tolvanen

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  TiilikkaP2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 4.3.2024: Oikeustiede:lähdesuoja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lähdesuoja.)