Oikeustiede:tunnistamistietojen suoja

  Tieteen termipankista

  tunnistamistietojen suoja

  tunnistamistietojen suoja
  Määritelmä televiestinnän tai verkkoviestinnän osapuolia tai matkaviestimen sijaintia koskevat tiedot ja niiden luottamuksellisen viestinnän suoja
  Selite

  Viestinnän osapuolta koskevat tunnistamistiedot kuuluvat perustuslain 10 §:n tarkoittamaan luottamuksellisen viestinnän suojaan. Tunnistetiedot eivät kuitenkaan kuulu luottamuksellisen viestinnän suojan ydinalueelle, joten puuttumiskynnys niihin ei ole yhtä korkea kuin luottamuksellisen viestinnän sisältöön. Tunnistamistietojen luovutuksesta rikosten selvittämiseksi esitutkinnassa säädetään pakkokeinolain televalvontaa koskevissa edellytyksissä (ks. telepakkokeinot ja perusoikeussuoja).

  Tunnistamistietojen suojaan voidaan puuttua rangaistavien ilmaisujen ja tekijänoikeutta loukkaavan aineiston levittämisen tilanteissa. Koska tunnistamistiedot eivät kuulu luottamuksellisen viestinnän ydinalueelle, niihin voidaan puuttua perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten mukaisesti rajoituksia hyväksyttävyyden, suhteellisuuden ja lailla tarkkarajaisesti säätämisen perusteella. Verkkoviestin tunnistamistietojen luovutuksella voidaan sananvapauslain mukaan selvittää, kuka on laittanut yleisön saataville sellaisen viestin, jota on todennäköisin syin syytä epäillä rangaistavaksi. Tekijänoikeuslain perusteella teleliittymän tunnistamistiedot on mahdollista määrätä tuomioistuimen päätöksellä luovutettavaksi tekijälle tai tämän edustajalle tekijänoikeudella suojatun aineiston luvattoman levittämisen selvittämiseksi.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Riitta Ollila

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 4.3.2024: Oikeustiede:tunnistamistietojen suoja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tunnistamistietojen suoja.)