Oikeustiede:Lainsäädännön arviointineuvosto

  Tieteen termipankista

  Lainsäädännön arviointineuvosto

  Lainsäädännön arviointineuvosto
  Määritelmä valtioneuvoston kanslian yhteydessä toimiva riippumaton ja itsenäinen asiantuntijaelin, jonka päätehtävä on antaa ministeriöille lausuntoja hallituksen esitysluonnoksiin sisältyvistä, säädösehdotuksen vaikutusten arvioinneista
  Selite

  Lainsäädännön arviointineuvosto arvioi hallituksen esitysluonnosten vaikutusarvioita lainvalmisteluprosessin loppuvaiheessa eli ennen ehdotuksen käsittelyä valtioneuvostossa. Tällöin sen sisältö on yleensä ministeriön käsittelyn jälkeen muutoin jo valmis. Neuvosto valitsee itsenäisesti ne esitysluonnokset, joista se antaa lausuntonsa. Neuvosto pyrkii lausumaan tärkeimmistä ja toisaalta monipuolisesti eri ministeriöissä laadituista ehdotuksista. Neuvosto antaa vuosittain pari-kolmekymmentä lausuntoa, mikä on keskimäärin suunnilleen kymmenesosa vuotuisista hallituksen lakiesityksistä.

  Lainsäädännön arviointineuvoston toiminnalla on kolme päätehtävää. Neuvoston lausunto yksittäisestä säädösehdotuksesta osoittaa, mitä puutteita ministeriön pitäisi vaikutusarvioinnissa korjata ennen sen lopullista käsittelyä valtioneuvostossa. Ainakin yhtä tärkeä tehtävä on ohjata lausuntojen avulla valtioneuvoston lainvalmistelijoita yleisesti, jotta valmistelussa tehtäisiin sellaisia vaikutusarviointeja, jotka palvelevat riittävästi päätöksentekoa ja julkista keskustelua säädösehdotuksesta. Kaikkiaan lainsäädännön arviointineuvoston rooli ja toiminta ovat omiaan kiinnittämään eri tahojen huomiota lainvalmistelun laatukysymyksiin. Näiden päätehtävien ohella neuvostolla on mahdollisuus tehdä aloitteita ja osallistua säädösten vaikutusten jälkiarviointiin.

  Valtioneuvosto nimittää lainsäädännön arviointineuvostolle kolmeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja enintään kahdeksan jäsentä, kaikki sivutoimisia. Neuvoston kokoonpanon tulee edustaa lainvalmistelun ja eri vaikutuslajien asiantuntemusta. Valtioneuvoston kanslia nimittää neuvostolle asioiden valmistelua varten kaksi kokopäivätoimista sihteeriä ja tarvittaessa pysyviä asiantuntijoita.

  Lainsäädännän arviointineuvoston lausuntotoiminta nojautuu keskeisiltä osin lainvalmistelua, erityisesti siinä laadittavaa vaikutusarviointia koskevaan ohjeistukseen. Neuvosto kuuluu jäsenenä usean muun eurooppalaisen valtion vastaavien toimielinten ns. RegWatchEurope-verkostoon.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jyrki Tala

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.4.2024: Oikeustiede:Lainsäädännön arviointineuvosto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Lainsäädännön arviointineuvosto.)