Luokka:Espanjan historia

    Tieteen termipankista

    Tämä luokka kokoaa erityisesti Espanjan historiaan kuuluvia termejä. Espanjan historialla tarkoitetaan tässä yhteydessä nykyisen Espanjan ja sen edeltäjävaltioiden historiaa Reconquistan jälkeiseltä ajalta sekä soveltuvin osin myös Espanjan siirtomaaimperiumin historiaa.