Kielitiede:pronomini

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

pronomini

pronomini
Definition nominaalinen sanaluokka, joka ensisijaisesti viittaa johonkin tarkoitteeseen lähikontekstissa
Explanation Pronominilla on lähikontekstissa, esim. edeltävässä tekstissä tai puhetilanteessa) tarkoite tai ns. korrelaatti, johon se viittaa. Pronomini ei luokittele (substantiivien tavoin) eikä kuvaile (adjektiivien tavoin). Keskeisiä pronominiryhmiä ovat esimerkiksi persoonapronominit (kuten suomen minä tai eng. they), demonstratiivipronominit (tämä, se; ru. denna; saksan jener), interrogatiivipronominit (eng. who,ven. kto, vir. kes) ja relatiivipronominit (joka, mikä; ru. som, eng. which, that).
Additional Information
VISK2008 Pronomini ilmaisee esimerkiksi, onko sen määrittämän substantiivin tarkoite tunnistettavissa vai ei ja millä tavoin; luokittavaa sisältöä on vain se, että eräät pronominit osoittavat, puhutaanko ihmisestä vai muusta: kuka vs. mikä, yleiskielen hän, he vs. se, ne sekä osittain joku vs. jokin. Pronominien sanaluokan jäsenet ovat tyhjentävästi lueteltavissa (tosin rajatapauksiakin on). Monilla pronomineilla tai pronominiryhmillä on myös yksilöllisiä taivutuksen tai syntaktisen käyttäytymisen piirteitä. Syntaktisesti pronomineja yhdistää se, että ne saavat muihin nomineihin verrattuna vain vähän määritteitä, jotkin eivät lainkaan. (» § 713.) Pronomineja ovat persoonapronominit (minä, sinä, hän, me, te, he), demonstratiivipronominit (tämä, tuo, se, nämä, nuo, ne), refleksiivipronominit (itse+possessiivisuffiksi), resiprookkipronominit (toinen toinen+possessiivisuffiksi), interrogatiivipronominit (esim. kuka, mikä, kumpi), relatiivipronominit (joka, mikä, kuka) ja kvanttoripronominit (esim. joku, jokin, eräs, yks(i), kaikki, kukin, kukaan ~ mikään, moni, monta, usea).

Equivalents

pronominosSuomen romanikieli
pronounenglanti
pronomennorja
pronomenpohjoissaame
pronomenruotsi
Pronomensaksa
pronoomenviro

Related Concepts

Sources

VISK2008, SeppänenE1998, EtelämäkiM2006

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.10.2021: Kielitiede:pronomini. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:pronomini.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →