Kielitiede:muuntelujohdos

  Tieteen termipankista

  muuntelujohdos
  muuntelujohdos

  muuntelujohdos
  Määritelmä tekemisen tai tapahtumisen laatua ilmaiseva verbi. Johtimella modifioidaan kantaverbin merkitystä niin, että verbin valenssi ei yleensä muutu.
  Selite

  Muuntelujohdoksia ovat frekventatiiviset, kontinuatiiviset ja momentaaniset verbit. Frekventatiiviset verbit ilmaisevat toistuvaa tapahtumaa, kontinuatiiviset

  verbit jatkuvaa tapahtumaa ja momentaaniset verbit hetkellisyyttä. Levinneimmät johtimet ovat -ele- ja -ile- (ajatella, kaipailla), -i- (esim. hylkiä, hyppiä), -ksi- (esim. kuljeksia, piileksiä), -o- (esim. ratkoa, aukoa), -Oi- (esim. lapioida, numeroida), -itse- (esim. aterioida: aterioitsen), AhtA- (esim. haukahtaa),-Aise- (esim. käväistä).
  Lisätiedot

  VISK2008 Muuntelujohdos on yhteisnimitys sellaisille verbeille, joiden johdinaines ilmaisee verbikannan ilmaiseman tilanteen esittämistä etenkin teonlaadultaan toisenlaisena. Muuntelujohdoksia ovat frekventatiiviset (esim. nieleskellä) ja momentaaniset (esim. puhkaista) verbit. (» § 351.)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KoivistoV2013

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.5.2024: Kielitiede:muuntelujohdos. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:muuntelujohdos.)