Kielitiede:muuttamisjohdos

  Tieteen termipankista

  Muuttamisjohdos
  Kielitiede:muuttamisjohdos

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  Muuttamisjohdos
  Määritelmä muuttamista ilmaiseva (eli kausatiivinen) verbi
  Selite Muuttamisjohdokset ilmaisevat jonkin muuttamista, aiheuttamista tai aikaansaamista. Suurin morfologinen johdostyyppi ovat -ttA--johdokset (soittaa, jättää, postittaa). Johdin -ttA- on semanttisesti monikasvoinen, ja samalla johtimella voidaan ilmaista aivan vastakkaisia merkityksiä: jollakin varustamista (esim. jouhottaa, normittaa) ja toisaalta jonkin poistamista (esim. pölyttää, madottaa).
  Lisätiedot

  Muuttamisjohdoksia ovat myös teettojohdokset ja tunnekausatiivit. Teettojohdos osoittaa kantaverbin ilmaiseman toiminnan teettämistä, esim. teettää < tehdä.

  Tunnekausatiivi on tunnetta tai tuntemusta kuvaava verbi, joka esiintyy tunnekausatiivilauseessa, esim. minua naurattaa.

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KoivistoV2013

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Kielitiede:muuttamisjohdos. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:muuttamisjohdos.)