Kielitiede:muuttumisjohdos

  Tieteen termipankista

  muuttumisjohdos

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  muuttumisjohdos
  Määritelmä intransitiivinen verbijohdos, joka ilmaisee lauseen subjektin olotilan tai sijainnin muuttumista
  Selite Muuttumisjohdosten kantasana on transitiiviverbi tai nomini. Muuttumisjohdoksia ovat refleksiiviset, automatiiviset ja translatiiviset johdokset.
  Lisätiedot

  VISK2008 Muuttumisjohdos on intransitiivinen verbi, joka ilmaisee lauseen subjektin olotilan tai sijainnin muuttumista. Muuttumisjohdoksia ovat refleksiiviset, automatiiviset ja translatiiviset johdokset, esim. peseytyä, siirtyä, tummua, pimetä. Kantana on transitiiviverbi tai nomini. Muuttumisjohdosten johtimia ovat -u- ~ -y- ja -ne- sekä u- ~ y-loppuiset yhdysjohtimet kuten -tu- ~ -ty- ja -utu- ~ -yty-. (» § 333.)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  VISK2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Kielitiede:muuttumisjohdos. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:muuttumisjohdos.)