Kielitiede:momentaaninen

  Tieteen termipankista

  momentaaninen

  momentaaninen
  Lisätiedot

  VISK2008 Momentaaninen verbijohdos ilmaisee hetkellistä, punktuaalista tapahtumaa. Verbi on aspektimerkitykseltään tyypillisesti rajaava, esim. Maljakko tipahti pöydältä, Lukaisin lehden. Tavallisimmat momentaanijohtimet ovat -ahta- ~ -ähtä- ja -aise- ~ -äise-. (» § 368–.)

  Erikieliset vastineet

  momentaanoSuomen romanikieli (kaalengo tšimb)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KFT1993, KarlssonF2004

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.5.2024: Kielitiede:momentaaninen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:momentaaninen.)