Kielitiede:kliittistyminen

  Tieteen termipankista

  kliittistyminen

  kliittistyminen
  Määritelmä prosessi, jossa itsenäinen sana menettää painonsa ja muuttuu osaksi edeltevää sanaa
  Lisätiedot
  VISK2008 Kliittistyminen on prosessi, jonka tuloksena itsenäisestä sanasta syntyy syntagmaattisen sulauman pohjalta liite. Sellaiset syntagmaattiset sulaumat kuin ettei, tiätsä edustavat kliittistymisen alkuvaihetta, jossa osat erottuvat (että + ei). Pidemmälle kliittistynyt on partikkeli kuulemma, joka ei merkityksensä puolesta hahmotu yksikön 1. persoonan verbinmuodon ja -pronominin yhtymäksi (kuulen + ma). Pitkälle edennyttä kliittistymistä edustaa liite han ~ hän (esim. kuulehan), joka on kehittynyt hän-pronominista. (» § 139.)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Kielitiede:kliittistyminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:kliittistyminen.)