Kielitiede:kansa

  Tieteen termipankista

  kansa

  Tämä sivu on vielä tarkistamatta
  kansa
  Määritelmä
  1. jonkin seudun asukkaat
  2. kulttuuriltaan ja hallinnoltaan yhteen kuuluva ihmisryhmä, jonkin valtion väestö, kansakunta
  3. tavalliset ihmiset, rahvas, alaluokka
  Selite Monimerkityksistä termiä kansa käytetään humanistis-yhteiskunnallisissa tieteissä, myös kielitieteen apukäsitteenä.

  Erikieliset vastineet

  nationenglanti (English)
  peopleenglanti (English)
  allmogeruotsi (svenska)
  folkruotsi (svenska)
  nationruotsi (svenska)
  Nationsaksa (Deutsch)
  Volksaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HyvärinenM2003, KoskiM1993

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Kielitiede:kansa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:kansa.)