HyvärinenM2003

    Tieteen termipankista

    Hyvärinen, Matti & al. 2003: Käsitteet liikkeessä. Suomen poliittisen kulttuurin historia. Tampere: Vastapaino.