Kielitiede:rahvas

  Tieteen termipankista

  rahvas

  rahvas
  Määritelmä sääty-yhteiskunnan ei-säätyläiset eli talonpoikainen kansa, johon kuuluvat talonpoikien lisäksi myös torpparit, mäkitupalaiset, palkolliset, loiset ja muut maattomat
  Selite Suomen kielen rahvas-termi viittasi 1500-luvulta lähtien hallinnollisissa suomenkielisissä teksteissä yhteiskunnan alaluokkaan, tavallisesti koulunkäymättömiin tavallisiin ihmisiin, usein ruumilliisen työn tekijöihin, kuten vastaavat termit monissa muissakin kielissä. 1800-luvun lopulla se alkoi sääty-yhteiskunnan murtuessa pejoratiivistua merkitykseen 'roskaväki' ja 1900-luvulla merkitykseen 'maalaiset'. Nykyisessä arkikielessä sanalla viitataan taas tavallisiin ihmisiin, ei-eliittiin.
  Lisätiedot Rahvas-termiä voidaan käyttää tieteellisessä tekstissä, kun puhutaan suomalaisen sääty-yhteiskunnan aikaisesta tilanteesta.

  Erikieliset vastineet

  common peopleenglanti (English)
  puebloespanja (español)
  allmogeruotsi (svenska)
  gemena folkeruotsi (svenska)(vanhentunut)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  LaitinenL2013, KoskiM1993

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.4.2024: Kielitiede:rahvas. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:rahvas.)