KoskiM1993

    Tieteen termipankista

    Koski, Mauno 1993: Kansa. Sirkka Saarinen, Jorma Luutonen & Eeva Herrala (toim.), Systeemi ja poikkeama. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja.