Kielitiede:diglossia

  Tieteen termipankista

  diglossia

  diglossia
  Määritelmä kahden tai useamman kielen tai kielimuodon eriytyneisyys eri toiminta-alueille ja funktioihin kaksi- tai monikielisessä yhteisössä
  Selite Diglossiatilanteessa yksi kielistä voi olla virallisessa asemassa kieliyhteisön kansalliskielenä ja toimia kirjakielisenä standardina, kun taas muut kielet toimivat esimerkiksi tietyissä sosiaalisissa tilanteissa tai vain arkikeskustelussa käytettyinä kielinä.
  Lisätiedot Esimerkiksi 1800-luvun Suomessa suomen kieli ja monet vähemmistökielet olivat pitkään eriytyneinä kansankieliksi, joilla ei ollut virallista asemaa, vaan muun muassa hallinnon ja tieteen kielenä oli ruotsi.

  Erikieliset vastineet

  diglossiaSuomen romanikieli (kaalengo tšimb)
  diglossiaenglanti (English)
  Diglossiesaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Nordlund2007, ELL

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Kielitiede:diglossia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:diglossia.)