Kielitiede:monikielisyys

  Tieteen termipankista

  monikielisyys

  monikielisyys
  Määritelmä

  1. yksilön kyky tai mahdollisuus käyttää useita eri kieliä puheyhteisössään

  2. monien eri kielten käyttö kieliyhteisössä
  Selite Monikielinen yksilö voi kieliyhteisössään hallita kahta tai useampia eri kieliä, joista osa voi olla myös hänen virallisesti tunnustettuja äidinkieliään. Monikieliset puheyhteisöt ovat maailmassa tavallisempia kuin yksikieliset, ja on myös paljon sellaisia yhteisöjä, esim. valtioita, joissa kahdella tai useammalla kielellä on viralliset oikeudet.

  Erikieliset vastineet

  buut tšimbakiiribaSuomen romanikieli (kaalengo tšimb)
  multilingualismenglanti (English)
  plurilingualismenglanti (English)
  flerspråkighetruotsi (svenska)
  mångspråkighetruotsi (svenska)
  többnyelvűségunkari (magyar)
  mitmekeelsusviro (eesti)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  ELL, SKT

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 3.12.2023: Kielitiede:monikielisyys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:monikielisyys.)