Geologia:akviferi

  Tieteen termipankista

  akviferi

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  akviferi
  Määritelmä pohjaveden kyllästämä ja vettä hyvin johtava maankamaran muodostuma
  Selite

  Akviferi on hydraulisesti yhtenäinen muodostuma, josta voidaan hyödyntää käyttökelpoisia määriä vettä. Tämä tarkoittaa sitä, että akviferi on maa- tai kivilajiesiintymä, joka varastoi ja johtaa vettä niin hyvin, että siihen tehdystä kaivosta saadaan vettä[1].  

  Akviferi voi sijaita maaperässä tai kallioperässä. Akviferejä voi muodostua esimerkiksi maaperässä yhtenäisiin hiekka- ja sorakerrostumiin ja kallioperässä ruhjeisiin ja sedimenttikiviin

  Akviferi voi olla vapaa akviferi tai paineellinen akviferi.

  1. GeologiaFi
  Lisätiedot

  Käsitesivun määritelmä ja selite pohjautuu pääosin Pohjavesitutkimusoppaan sanastoon (SuomenVesiyhdistys2005).

  Katso myös Ympäristötieteet:akviferi.

  Etymologia: lat. aqua ('vesi') + kantamiseen liittyvä johdin -fer.

  Erikieliset vastineet

  aquiferenglanti (English)
  akviferruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SuomenVesiyhdistys2005, GeologiaFi

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 16.6.2024: Geologia:akviferi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Geologia:akviferi.)