Filosofia:virhepäätelmä

  Tieteen termipankista

  virhepäätelmä

  virhepäätelmä
  Määritelmä päätelmät, joissa on looginen ristiriita
  Selite Virhepäätelmä on nimensä mukaisesti virheellisen päättelyn lopputulos ja suuri osa filosofisesta kritiikistä on virhepäätelmien paikantamista ja osoittamista. Kaikki epäpätevät argumentit sisältävät virhepäätelmiä, mutta kaikkiin virhepäätelmiin ei sisälly epäpäteviä argumentteja. Epäpätevät argumentit ovat virheellisiä muotonsa tai rakenteensa virheellisyyden vuoksi, mutta päättely voi epäonnistua myös sisällön eikä muodon puolesta. Mikäli virhe on argumentin muodossa tai rakenteessa, päättely on muodollinen virhepäätelmä. Mikäli taas virhelähde on sisällössä, kyseessä on epämuodollinen virhepäätelmä. Näitä molempia on useita lajeja.
  Tunnettu muodollinen virhepäätelmä on "takajäsenen myöntäminen". Esimerkkinä seuraa lause:

  Jos Markku voitti eilen lotossa, hän matkustaa tänään New Yorkiin
  Markku matkusti tänään New Yorkiin
  Siis Markku voitti eilen lotossa

  Tämä päätelmä voi pitää paikkansa, mutta ei välttämättä. On mahdollista, että Markku lähti tänään New Yorkiin esimerkiksi työmatkalle eikä lottovoiton vuoksi.
  Epämuodollisista virhepäätelmistä voi mainita esimerkkinä "pelurin virhepäätelmän", jossa peluri lyö vetoa painottamattoman kolikon heitosta. Kolikko on laskeutunut neljä kertaa kruunapuoli ylöspäin. Siksi peluri päättelee, että seuraavalla heitolla kolikko todennäköisimmin laskeutuu klaavapuoli ylöspäin (tai päinvastoin). Hän ei kuitenkaan ymmärrä, että edelliset heitot eivät vaikuta uuteen heittoon ja jokaisessa uudessa heitossa todennäköisyys jakautuu suunnilleen puoliksi. Päättely on muodollisesti pätevä modus ponens-päättely, mutta jos ensimmäinen premissi muotoillaan niin, että ensimmäisen heiton perusteella viidennen heiton todennäköisyys on jotain muuta kuin 50-50, päättely on virheellinen.

  Erikieliset vastineet

  fallacyenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  BagginiJFoslP2013

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 30.11.2023: Filosofia:virhepäätelmä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:virhepäätelmä.)